10 rocznica powołania parafii Bożej Opatrzności z bp Wiesławem Lechowiczem

Prężne rozwijanie się ośrodka duszpasterskiego w Woli Mieleckiej znalazło uznanie w oczach księdza biskupa Wiktora Skworca w związku z czym zadecydował on o erygowaniu parafii w tym miejscu. Dnia 1 stycznia 2009 roku w Woli Mieleckiej powstała parafia p.w. Bożej Opatrzności.

Terytorialnie obejmowała ona: Wolę Mielecką i część Piątkowca. Na urząd administratora został powołany ks. Zbigniew Smołkowicz. Od tej pory oprócz kontynuowania dzieła budowy świątyni w Woli Mieleckiej jego zadaniem stała się duchowa troska o zbawienie powierzonych mu wiernych. Uroczyste odczytanie dekretu erygującego parafię miało miejsce 6 stycznia 2009 w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył przedstawiciel Biskupa Tarnowskiego, dziekan dekanatu Mielec – Północ ks. prałat Józef Mróz.


od lewej: ks.prał.Piotr Bajor, bp Wiesław Lechowicz, S.Agata Warchoł, dk. Marcin Gazda, ks.Zbigniew Smołkowicz


1 stycznia 2019 roku przypada 10 rocznica powołania do istnienia przez Ks. Bpa Wiktora Skworca parafii ku czci Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.
Proboszcz ks. Zbigniew Smołkowicz oraz parafianie z Woli Mieleckiej świętowali Jubileusz w czasie uroczystej Mszy świętej o godz. 11:00.
Wraz z wznoszoną materialną świątynią, wzrasta Kościół duchowy. W ubiegłym roku wyświęconych zostało dwóch kapłanów stąd się wywodzących - ks. Łukasz Gazda i ks. Dawid Krawiec oraz pierwsze śluby zakonne złożyła s. Agata Warchoł w Zgromadzeniu Sióstr Córek Miłości.
Uczestniczył w niej także pochodzący z parafii dk. Marcin Gazda, a także ks. Dominik Mikulski, ks. Wojciech Dudzik, ks. Paweł Herudziński i ks. prał. Piotr Bajor, który na co dzień pracuje w Watykanie, w Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Lechowicz.

Wraz z wznoszoną materialną świątynią, wzrasta Kościół duchowy. W ubiegłym roku wyświęconych zostało dwóch kapłanów stąd się wywodzących - ks. Łukasz Gazda i ks. Dawid Krawiec oraz pierwsze śluby zakonne złożyła s. Agata Warchoł w Zgromadzeniu Sióstr Córek Miłości.
W Jubileuszowej mszy uczestniczył także pochodzący z parafii dk. Marcin Gazda, a także ks. Wojciech Dudzik, ks. Paweł Herudziński i ks. prał. Piotr Bajor, który na co dzień pracuje w Watykanie, w Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Lechowicz.link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/2019/01/10-rocznica-powoania-parafii-bozej_1.html#more
foto: MK, Zbigniew Wicherski


Powitanie ks. biskupa Wiesława Lechowicza przez członków Rady Parafialnej

Ekscelencjo, nasz Dostojny Pasterzu
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Witając cię serdecznie w parafialnej kaplicy z okazji 10. rocznicy powołania wspólnoty ku czci Bożej Opatrzności pragniemy postrzegać Twoją posługę jako troskę apostolską o naszą młodą owczarnie.

Witamy z radością wszystkich przybyłych wg. godności w nasze skromne progi życząc wielu Łask Bożej Opatrzności.

Ekscelencjo Księże Biskupie
Przyjmij podziękowanie wiernych za dar osoby naszego ks. Proboszcza Zbigniewa Smołkowicza budowniczego kościoła nie tylko tego materialnego, ale szczególnie tego duchowego. Jego oddanie, skromność, pełna pasji praca i służba wobec parafian jest nieoceniona.

Dziękujemy za księży wikariuszy ks. Pawła, ks. Wojciecha i ks. Dominika, którzy z wielkim zaangażowaniem po przez swoją posługę przyczynili się i przyczyniają się do rozwoju naszej parafii. Dziękujemy Bogu za powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni wszystkim wznoszącym mury nowej świątyni.

Prosimy o błogosławieństwo dla ofiarodawców, którzy materialnie i duchowo poprzez modlitwę, chorobę, cierpienie wspomagają dzieło budowy świątyni.

Wielka radość, podniosła atmosfera, duch modlitwy i nadzieja towarzyszy nam w dniu jubileuszu. Jesteśmy małą cząstką Kościoła, ale tu jest nasze centrum świata, bo tu żyjemy ufając Bogu, dlatego też cieszymy się Ekscelencjo, że jesteś z nami i czekamy na Twoje słowa.
Prosimy módl się za naszą parafię i błogosław naszym rodzinom, by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg.
My zaś życzymy Ci wielu łask z nieba w Twojej niełatwej pracy pasterskiej i polecamy w naszych modlitwach.

Witamy i Szczęść Boże


10 rocznica powołania parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej, 01.01.2019

link do filmu: https://youtu.be/3wVYcoZGFn0
@wideo, montaż: Zbigniew Wicherski


Statystyka 2018 roku Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

link do filmu: https://youtu.be/86o6g5rTWm0
@wideo, montaż: Zbigniew Wicherski


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/